Youtube Twitter Facebook
Youtube Twitter Facebook

Nog:

Tot het begin van vtvnvv 2018!


Huisregels

HUISREGELS #VTVNVV 2018


Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

TOEGANG
Er kan toegang tot het evenement worden verschaft indien de bezoeker in het bezit bent van een geldige legitimatie. Er worden bij binnenkomst polsbandjes uitgedeeld naar leeftijd. Zonder polsbandje kan de bezoeker geen alcoholische drank kopen. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, word de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij politie.

LEGITIMATIE
Op verzoek van een veiligheidsmedewerkers dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. 

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.


HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, wapens. Bij vermoeden mag de organisatie vragen om u tas/voertuig te doorzoeken. 

CONSUMPTIES
Tijdens het evenement is eten en drinken verkrijgbaar. Tijdens het evenement worden consumptiemunten gebruikt om eten en drinken af te rekenen. Consumptiemunten kunnen niet worden geruild tegen contant geld. Consumptiemunten kunnen ook worden afgerekend met PIN. 
 

DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen. 

ROKEN
In alle gebouwen geldt een algeheel rookverbod..

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein en deelname aan het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie en de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD / ONTZEGD.

Laatste nieuws

Website realisatie HelderHoogeveen.com